Từ khóa
Quyết định số Ngày quyết định
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cấp ban hành Lĩnh vực
Thanh tra từ ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Quyết định số

Ngày quyết định

Cấp ban hành

Nội dung

1489/QĐ-SKHCN

07/09/2021

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Thanh tra về sở hữu công nghiệp

Quyết định số

Ngày quyết định

Cấp ban hành

Nội dung

614/QĐ-SKHCN

10/05/2021

Giám đốc Sở KHCN

Thanh tra chuyên ngành về đo lường

Quyết định số

Ngày quyết định

Cấp ban hành

Nội dung

417/QĐ-SKHCN

06/04/2021

Giám đốc Sở KHCN

Thanh tra về thanh tra chuyên ngành về đo lường ATBXHN đối với các đơn vị sử dụng nguồn phóng xạ và các cơ sở sử dụng thiết bị x quang y tế

Quyết định số

Ngày quyết định

Cấp ban hành

Nội dung

1056/QĐ-SKHCN

26/08/2020

Giám đốc Sở KHCN

Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Quyết định số

Ngày quyết định

Cấp ban hành

Nội dung

412/QĐ-SKHCN

12/04/2019

Giám đốc Sở KH&CN

Thanh tra chuyên ngành về đo lường và ATBXHN đối với các đơn vị sử dụng nguồn phóng xạ và các cơ sở sử dụng thiết bị X- quang y tế.

Quyết định số

Ngày quyết định

Cấp ban hành

Nội dung

1055/QĐ-SKHCN

20/11/2018

Giám đốc Sở KH&CN

Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn