Tiêu đề

Nghiên cứu hiệu lực kháng các loài nấm gây bệnh rụng lá mùa mưa cây cao su (hevea brasiliensis) trên địa bàn tỉnh Bình Phước của một số loại thuốc bảo vệ thực vật

01-08-2021 | Tác giả: Tiến sỹ Đàm Văn Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ