Tiêu đề

Quá trình xây dựng và trưởng thành của Ban Khoa học Quân sự tỉnh Bình Phước

31-07-2021 | Tác giả: Thượng tá Lê Huy Chung - Trưởng Ban Khoa học quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước