Thực hiện Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục sản phẩm thông tin thống kê Nhà nước phổ biến năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Sở KH&CN phổ biến thông tin thống kê về chi cho ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục sản phẩm thông tin thống kê Nhà nước phổ biến năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Sở KH&CN phổ biến thông tin thống kê về số tổ chức ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục sản phẩm thông tin thống kê Nhà nước phổ biến năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Sở KH&CN phổ biến thông tin thống kê về số người ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục sản phẩm thông tin thống kê Nhà nước phổ biến năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Sở KH&CN phổ biến thông tin thống kê về các đề tài, ...

Chi tiết >>>

Số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ do Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong 6 tháng đầu năm 2015

Chi tiết >>>

Số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ do Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong Quý I/2015

Chi tiết >>>

Số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ do Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong năm 2014

Chi tiết >>>

1
Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn