Thực trạng và định hướng giải pháp hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Bình Phước

23:33,23-12-2022 | Tác giả: Thanh Liêm
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức, đặc biệt là sự bùng nổ của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, sở hữu trí tuệ (SHTT) được coi là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, bảo đảm môi trường đầu tư, duy trì lợi thế cạnh tranh và bảo vệ lợi ích quốc gia và đang ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội.


Thời gian qua, hoạt động SHTT trên địa bàn tỉnh Bình Phước có nhiều khởi sắc, phát triển và đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển khoa học và công nghệ nói riêng và kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung. Theo số liệu thống kê của Cục SHTT, tính từ khi tái lập tỉnh đến ngày 31/12/2021, tổng số đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của Bình Phước đã công bố là 996 (gồm: 51 sáng chế, giải pháp hữu ích; 19 kiểu dáng công nghiệp; 01 chỉ dẫn địa lý; 925 nhãn hiệu hàng hoá); tổng số văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được cấp là 492 (gồm: 14 sáng chế, giải pháp hữu ích; 11 kiểu dáng công nghiệp; 01 chỉ dẫn địa lý; 466 nhãn hiệu hàng hoá). Trong 4 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã có 24 đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (1 giải pháp hữu ích và 23 nhãn hiệu hàng hoá) và 17 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được cấp.

Đa số các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nêu trên liên quan đến nông nghiệp. Điển hình là những sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh và các sản phẩm đặc thù của địa phương đã được ngành khoa học và công nghệ hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ như chỉ dẫn địa lý “Hạt điều Bình Phước”, nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Bình Phước”, nhãn hiệu tập thể “Hồ tiêu Lộc Ninh”, nhãn hiệu tập thể “Gà thả vườn Thanh Lương” và “Nhãn tiêu da bò Thanh Lương” ở thị xã Bình Long. Một số sáng chế của nông dân cũng đã được Sở KHCN hỗ trợ đăng ký bảo hộ thành công giải pháp hữu ích như “Hệ thống phun thuốc cao áp” của nông dân Mai Văn Cúc (huyện Chơn Thành). Nhiều sản phẩm, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh sau khi được tư vấn đăng ký bảo hộ thành công quyền SHTT đã được hỗ trợ tham gia Chương trình OCOP đạt thứ hạng cao ở cấp tỉnh, được Sở KHCN và các sở, ngành liên quan hỗ trợ miễn phí tham gia nhiều hoạt động xúc tiến thương mại quy mô cấp tỉnh và cấp quốc gia để quảng bá thương hiệu.

Để đưa SHTT trở thành công cụ hữu hiệu góp phần thúc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung và trong sản xuất nông nghiệp nói riêng, giải pháp ưu tiên hàng đầu là phải đổi mới cơ chế, chính sách để hỗ trợ việc bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ. Trước yêu cầu đó, Chính phủ đã ban hành Chiến lược SHTT đến năm 2030 tại Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019. Trên cơ sở đó, Sở KHCN đã tham mưu UBND tỉnh ban hành được Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 01/12/2020 về việc triển khai thực hiện Chiến lược SHTT đến năm 2030. Đặc biệt, Sở KHCN đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành được Chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 30/9/2021, trong đó đã đưa ra những định mức hỗ trợ cụ thể, ưu tiên hỗ trợ cho các sản phẩm, dịch vụ có thế mạnh, đặc thù của địa phương.

 
Gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tỉnh Bình Phước tại Chuỗi các sự kiện chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 tại tỉnh Đồng Nai năm 2022

Bên cạnh việc chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ nêu trên, Sở KHCN định hướng thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:

Một là, đẩy mạnh và đổi mới nội dung, hình thức, thời lượng tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về SHTT, trong đó chú trọng hình thức tuyên truyền trực quan sinh động trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, giúp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ vai trò, hiệu quả của việc bảo hộ quyền SHTT.

Hai là, chú trọng đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên sâu về SHTT cho các cán bộ chuyên trách của các sở, ngành liên quan, đặc biệt là bộ phận SHTT, thanh tra của Sở KHCN để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về SHTT trên địa bàn tỉnh.

Ba là, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ KHCN về tạo lập, quản lý, kiểm soát và phát triển tài sản trí tuệ, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương để gia tăng giá trị, hướng tới thị trường xuất khẩu và khai thác tối đa các giá trị của địa phương về văn hóa truyền thống, đặc sản gắn với các loại hình dịch vụ du lịch để góp phần nâng cao hình ảnh của địa phương, đưa Bình Phước trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư cũng như du khách trong nước và quốc tế.

Bốn là, thường xuyên tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu, triển lãm các sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT cùng với các sản phẩm xâm phạm quyền SHTT để giúp người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh có kỹ năng lựa chọn các sản phẩm chính hiệu, bài trừ hàng hoá xâm phậm quyền SHTT.

Năm là, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và các chủ thể quyền SHTTtrong việc tham giahoạt động kiểm soát, quản lý các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và giống cây trồng.

Sáu là, hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển các sản phẩm chứa hàm lượng trí tuệ cao gắn với chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu mạnh.

Bảy là, định hướng, khuyến khích người dân chủ động trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về SHTT và đổi mới sáng tạo, có ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền SHTT của người khác để từ đó hình thành văn hóa SHTT trong xã hội.

Tám là, tăng cường chuyển đối số trong hoạt động SHTT trên địa bàn tỉnh, trong dó chú trọng xây dựng các phần mềm và hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ hiệu quả cho việc quản lý và khai thác sử dụng các tài sản trí tuệ đã được bảo hộ./.
 

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KHCN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn