Nền tảng IP PLATFORM - Công cụ hỗ trợ các doanh nghiệp tra cứu các thông tin về các đối tượng sở hữu công nghiệp

16:51,24-12-2022 | Tác giả: Thanh Liêm
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp (viết tắt là IP PLATFORM) được Viện Khoa học sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) chủ trì, phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ và các đối tác thiết kế, xây dựng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tra cứu thông tin về các đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu.

 

A picture containing graphical user interfaceDescription automatically generated
 
Giao diện IP PLATFORM, địa chỉ truy cập https://ipplatform.gov.vn
 
Nền tảng IPPlatform gồm 4 module chính: Tra cứu thông tin, cập nhật thông tin, Sàn giao dịch, Yêu cầu dịch vụ hỗ trợ người dùng. Trong đó, nền tảng dữ liệu SHCN được tích hợp từ: Dữ liệu về đối tượng SHCN đăng ký và bảo hộ tại Việt Nam được công bố do Cục SHTT cung cấp định kỳ, dữ liệu về đối tượng SHCN đăng ký quốc tế có chỉ định Việt Nam, dữ liệu liên quan do người sử dụng cung cấp được xác thực và dữ liệu phát sinh trong quá trình thực hiện các dịch vụ SHCN (thông qua Module  “Cập  nhật thông tin”). Module  “Tra cứu thông tin” được thiết kế, xây dựng để cho Người dùng khai thác dữ liệu có trên Nền tảng dữ liệu SHCN. Nền tảng dịch vụ thông tin SHCN bao gồm các dịch vụ liên quan và dịch vụ khác trên cơ sở khai thác thông tin SHCN. Người  dùng có thể sử dụng các loại dịch vụ khác nhau bằng  cách gửi yêu  cầu dịch vụ theo mẫu thiết kế trong Module “Dịch vụ thông tin”. Các Module “Cập nhật thông tin”, “Sàn giao  dịch” cùng  với các chức năng khác tại địa chỉ https://ipplatform.gov.vn (Tin tức, Công bố tháng, Giới thiệu và hướng dẫn, Hỏi đáp) được thiết kế, xây dựng để hỗ trợ cho hai Module  chính  là “Tra cứu thông tin” và “Dịch vụ thông tin.


 
Bình Phước đã kết nối thành công tới Trạm IPPlatform, có thể truy cập thông qua Cổng thông tin điện tử của Sở KHCN tại địa chỉ: https://skhcn.binhphuoc.gov.vn
 
Điểm nổi bật của Nền tảng IPPlatform là có giao diện thân thiện, cho ra kết quả tìm kiếm nhanh. Khác với các cơ sở dữ liệu sẵn có trước đây chỉ có chức năng tra cứu, IPPlatform còn cung cấp nhiều dịch vụ khác về SHCN như nộp đơn đăng ký, giám định, định giá tài sản trí tuệ… Nền tảng còn cho phép người dùng tự cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến tài sản trí tuệ và đăng thông tin mua bán sáng chế, giải pháp hữu ích… trên Nền tảng này. Đây là Nền tảng đầu tiên ở Việt Nam cho phép kết nối các cá nhân, tổ chức có sáng chế, giải pháp hữu ích với các bên có nhu cầu mua.

Một số tiện tích từ Nền tảng IPPlatform kỳ vọng có thể mang lại như:

(1) Khai thác thông tin và tư vấn, dịch vụ giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định liên quan đến tài sản trí tuệ của mình trong thời hạn quy định như các thủ tục liên quan đến duy trì, gia hạn, chuyển giao quyền SHCN…

(2) Tiếp cận thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản trí tuệ khi doanh nghiệp tham gia thị trường khoa học và công nghệ.

(3) Hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu được rủi ro khi tham gia thị trường khoa học và công nghệ thông qua việc tư vấn, đánh giá khả năng bảo hộ quyền SHCN, khả năng xâm phạm quyền trước khi đưa đối tượng vào sử dụng, các rủi ro khi tham gia hoạt động giao dịch, mua bán công nghệ, chuyển nhượng quyền SHTT.

(4) Hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chia sẻ thông tin về SHCN giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tạo dựng và phát triển tài sản trí tuệ, xác lập quyền SHTT, khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ và bảo vệ tài sản trí tuệ. Qua đó, có thể giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tiếp cận thông tin SHCN phục vụ việc nghiên cứu và triển khai việc thương mại hóa tài sản trí tuệ.

(5) Doanh nghiệp, tổ chức tư vấn, dịch vụ về SHCN và các tổ chức nghiên cứu, phát triển quản trị tài sản trí tuệ có thể trao đổi các dịch vụ như: Theo dõi đơn, văn bằng bảo hộ để tiếp cận và xử lý kịp thời thông tin về tình trạng pháp lý với hình thức trực tuyến.

(6) Người dùng có thể tiếp nhận thông tin cập nhật về tình trạng đơn đăng ký đã nộp; các đơn đăng ký của người khác liên quan đến đơn đăng ký của mình; thông tin liên quan đến việc duy trì hoặc gia hạn hiệu lực văn bằng.

(7) Các Sở KHCN có thể tra cứu các đơn đăng ký, văn bằng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn mình quản lý; có thể sử dụng Nền tảng này để trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp với Viện Khoa học SHTT và các tổ chức dịch vụ SHCN cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ xác lập quyền, thực thi quyền SHCN…

(8) Các cơ quan thực thi quyền SHCN tiếp cận, kiểm tra nhanh thông tin SHCN trong quá trình thực hiện kiểm tra, thanh tra, xử lý hành vi vi phạm hành chính, xâm phạm quyền SHCN.

(9) Các tổ chức nghiên cứu, phát triển tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ để xác định các nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển và đánh giá kết quả nghiên cứu, phát triển KHCN.

Mặc dù Nền tảng IPPlatform có thể khai thác trực tuyến miễn phí tại địa chỉ https://ipplatform.gov.vn nhưng để hỗ trợ người dùng nâng cao hiệu quả khai thác, Viện Khoa học SHTT đã phối hợp với các đơn vị liên quan thiết lập các Trạm IPPlatform. Các địa chỉ ứng dụng đặt Trạm IPPlatform có thể là: Sở KHCN các tỉnh, thành phố; các cơ quan thực thi quyền SHCN (hải quan, quản lý thị trường…); các tổ chức nghiên cứu, phát triển (trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp); các tổ chức trung gian, hiệp hội.

 
  DiagramDescription automatically generated

Sơ đồ khai thác Trạm IPPlatform. Nguồn: Viện Khoa học SHTT
 
Hiện nay, Viện Khoa học SHTT đã phối hợp với các đơn vị liên quan thiết lập và vận hành được 19 Trạm IPPlatform phục vụ hoạt động khai thác thông tin, sử dụng dịch vụ SHCN, bao gồm 15 Sở KHCN, 2 Viện nghiên cứu, 2 hội, hiệp hội.


 
Biểu đồ tổng hợp các Trạm IPPlatform đã được thiết lập. Nguồn: Viện Khoa học SHTT
 
Tại Bình Phước, trong kế hoạch triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ, UBND tỉnh đã giao Sở KHCN phối hợp với Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ thiết lập và vận hành Trạm IPPlatform để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về KHCN và hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan có nhu cầu tra cứu thông tin về sở hữu công nghiệp phục vụ đăng ký bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ. Đến nay, hệ thống này đã được hoàn thành, sẽ được khai trương và vận hành chính thức từ ngày 26/12/2022, các tổ chức cá nhân có thể khai thác trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử của Sở KHCN tại địa chỉ: https://skhcn.binhphuoc.gov.vn hoặc có thể liên hệ trực tiếp với Bộ phận SHTT của Sở KHCN để tra cứu thông tin chi tiết hơn và miễn phí thông qua công cụ quản trị của hệ thống được thiết kế riêng cho tỉnh Bình Phước.

Nền tảng IP Platform khi được thiết lập rộng khắp tại các tỉnh, thành phố và được đồng bộ dữ liệu SHCN từ Cục SHTT trong thời gian thực sẽ là nguồn thông tin quan trọng đối với doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, phát triển tài sản trí tuệ, tránh các nghiên cứu trùng lặp về các đối tượng SHCN đã có; là cơ sở để xác định hướng nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ có thể áp dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. https://ipplatform.gov.vn/news/gioi-thieu-va-huong-dan. Giới thiệu và hướng dẫn về IP Platform.

2. Viện Khoa học SHTT. Báo cáo kết quả sau 2 năm vận hành, khai thác Nền tảng IPPlatform, triển khai các Trạm IPPlatform và định hướng phát triển trong thời gian tới tại Hội nghị tập huấn khai thác thông tin và cung cấp dịch vụ sở hữu công nghiệp ngày 24/5/2022 tại Hà Nội.

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KHCN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn