Lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

15:40,10-08-2021 | Tác giả: Thanh Liêm
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động khoa học và công nghệ và thực hiện quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, hiện nay Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng được hồ sơ Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2635/UBND-TH ngày 04/8/2021 về đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh và thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia ý kiến về các nội dung sau đây:

 (1) Tên Nghị quyết: “Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.

 (2) Dự thảo Nghị quyết (tải xem).

 (3) Bản thuyết minh chính sách (tải xem).

(4) Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh đánh giá thực trạng chính sách (tải xem).

(5) Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh đánh giá tác động của chính sách (tải xem).

Thời hạn lấy ý kiến (theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015): 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

Hình thức góp ý: Bằng văn bản hoặc Email.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý: Bộ phận Sở hữu trí tuệ thuộc Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ - Số 678, QL 14, P. Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 02713887511 hoặc 0914 85 1314. Email: buithanhliem.skhcn@binhphuoc.gov.vn

Trân trọng./.


Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn