Khảo sát kinh nghiệm quản lý sở hữu công nghiệp đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh Nghệ An

09:31,08-08-2022 | Tác giả: Thanh Liêm
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Ngày 07/8/2022, tại tỉnh Nghệ An, Sở KHCN tỉnh Bình Phước do Tiến sỹ Trần Quốc Hoàn làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với Sở KHCN tỉnh Nghệ An để khảo sát, thảo luận về quản lý sở hữu công nghiệp đối với các sản phẩm chủ lực của địa phương. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Bình Phước có ông Nguyễn Viết Hùng - Phó Giám đốc Sở và các bộ phận chuyên môn của Sở KHCN tỉnh Nghệ An.


Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã được Sở KHCN tỉnh Nghệ An chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tham mưu ban hành và tổ chức triển khai các chính sách liên quan đến hoạt động KHCN nói chung và lĩnh vực sở hữu trí tuệ, sáng kiến nói riêng. Theo đó, tỉnh Nghệ An đã ban hành được một số chính sách nổi bật như: Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 13/11/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025; Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tính đến 2030 (trong đó đưa ra các chỉ tiêu cụ thể như có 100 sản phẩm được tác động KHCN và đăng ký thương hiệu Nghệ An); Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Triển khai các chính sách nêu trên đã đem lại một số kết quả nổi bật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ như: Các sản phẩm chủ lực của Nghệ An đã được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: Chỉ dẫn địa lý “Cam Vinh”; chỉ dẫn địa lý “Gừng Kỳ Sơn”; 8 nhãn hiệu chứng nhận; 31 nhãn hiệu tập thể. Đến hết quý 1-2022 Nghệ An có 1.533 đối tượng được bảo hộ, trong đó có 1.440 nhãn hiệu, 71 kiểu dáng, 13 giải pháp hữu ích và 9 sáng chế (Năm 2021, Nghệ An đã có 226 bằng , trong đó có 197 nhãn hiệu, 19 kiểu dáng, 9 giải pháp hữu ích và 01 sáng chế tăng hơn so với 2020 là 188  tương đương tỷ lệ tăng 20,2 %).

Về hoạt động sáng kiến, UBND tỉnh Nghệ An thành lập các hội đồng chuyên môn nhưng uỷ quyền cho Sở KHCN tổ chức xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh (Giám đốc Sở là chủ tịch các Hội đồng) để chủ động lịch xét; mỗi lĩnh vực chuyên môn có Hội đồng riêng; mỗi cuộc họp Hội đồng xét tối đa 05 hồ sơ sáng kiến, Sở KHCN ấn định thời gian cho các hội đồng này trả kết quả; kết quả đánh giá của các hội đồng sẽ được Sở KHCN tổng hợp, trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận.

Chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình quản lý, kiểm soát và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của địa phương, Tiến sỹ Trần Quốc Hoàn đã thông tin về một số kết quả hoạt động sở hữu trí tuệ của tỉnh Bình Phước, trong đó có nhiều nét tương đồng với tỉnh Nghệ An. Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã giới thiệu tổng quan về chỉ dẫn địa lý "Hạt điều Bình Phước" và cấp phát 05 cuốn cẩm nang Chỉ dẫn địa lý “Hạt điều Bình Phước” và trao tặng một số sản phẩm hạt điều mang chỉ dẫn địa lý “Bình Phước” cho Sở KHCN tỉnh Nghệ An.Đoàn công tác Bình Phước trao phần quà là các sản phẩm hạt điều mang chỉ dẫn địa lý "Bình Phước"
cho đại diện Sở KHCN tỉnh Nghệ An.

Dịp này, Đoàn công tác đã khảo sát thực tế công tác quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ đối với một số sản phẩm chủ lực của tỉnh Nghệ An. Theo đó, bên cạnh lợi thế phát triển thương hiệu sau khi được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với các sản phẩm chủ lực của địa phương như cam Vinh, Cá Thu nước Cửa Lò; nước mắm làng nghề Hải Giang 1; mực khô Quỳnh Lưu thì công tác quản lý, sử dụng và kiểm soát cũng gặp một số khó khăn tương đồng với Chỉ dẫn địa lý “Hạt điều Bình Phước”, điển hình như các doanh nghiệp, hợp tác xã chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của các sản phẩm đã được bảo hộ; việc kiểm soát chất lượng, tuân thủ quy trình sản xuất còn khó khăn; vùng nguyên liệu thường xuyên có biến động; chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành liên quan.

 

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Làng nghề chế biến nước mắm Hải Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò

Kết quả chuyến công tác lần này là kinh nghiệm quý giúp Sở KHCN tỉnh Bình Phước tiếp thu những cách làm hay trong công tác tham mưu ban hành chính sách và tổ chức triển khai, quản lý về hoạt động sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực của địa phương.

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KHCN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn