Theo quy định của pháp luật về việc tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệpCục Sở hữu trí tuệ dự kiến tổ chức Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (SHCN) năm 2022 cho các cá nhân có nhu cầu được cấp ...

Chi tiết >>>

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội thông qua vào ngày 16/6/2022 với 476/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,58% tổng số đại biểu Quốc hội.

Chi tiết >>>

Đổi mới sáng tạo đã và đang nhận được sự tâm của toàn xã hội trong những năm gần đây; đặc biệt là những nhà quản lý, nhà khoa học, nhà kinh tế, những tổ chức, cá nhân kiến tạo ra sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của ...

Chi tiết >>>

Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 27/4/2022, tại tỉnh Đồng Nai, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước đã tham gia chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Đổi mới sáng tạo (21/4) và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4). Tham dự chuỗi sự kiện có ...

Chi tiết >>>

Thực hiện: Kế hoạch số 325-KH/BCN334 ngày 5/11/2021 của Ban Chủ nhiệm 334 triển khai Quyết định số 334-QĐ/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước; Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 30/9/2021 của HĐND tỉnh Bình ...

Chi tiết >>>

Tài sản do con người tạo ra có thể là tài sản vô hình, tài sản hữu hình. Nhìn chung, trong lịch sử phát triển thì tài sản hữu hình dễ định lượng, thuận lợi cho việc trao đổi nên thường được chú trọng hơn. Nhưng trong những thập ...

Chi tiết >>>

Ngày 26 tháng 4 hằng năm được Tổ chức sở hữu trí tuệ thế thế giới (WIPO) chọn là “Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới” nhằm tôn vinh vai trò của sở hữu trí tuệ (SHTT) trong đời sống kinh tế, xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về ...

Chi tiết >>>

Đó là một trong những nhiệm vụ UBND tỉnh giao Sở KH&CN thực thiện tại Kế hoạch số 5/KH-UBND ngày 07/01/2022 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022.

Chi tiết >>>

Xây dựng nhãn hiệu tập thể Bưởi da xanh ở huyện Bù Đốp là một trong những nội dung của Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 01/12/2020 triển khai thực Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết >>>

Để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động khoa học và công nghệ và thực hiện quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm ...

Chi tiết >>>

Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn