Thông qua Thuyết minh đề tài “Kiểm soát quyền lực trong thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh”

09:15,04-11-2022 | Tác giả: Trần Nguyên Cốp
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Chiều ngày 02/11/2022, tại Sở KHCN, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh - Chủ tịch Hội đồng KHCN tỉnh đã chủ trì họp tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài “Kiểm soát quyền lực trong thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh”. Đề tài do Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy đăng ký chủ trì thực hiện và ThS. Giang Thị Phương Hạnh - Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm chủ nhiệm.
Toàn cảnh cuộc họp.
 
Theo báo cáo của Ban chủ nhiệm đề tài: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện thí điểm chủ trương đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân cùng cấp.

Việc này đã thể hiện được nhiều ưu điểm:

- Nhiệm vụ chính trị được thực hiện đồng bộ, linh hoạt, kịp thời hơn; khắc phục tình trạng thiếu thống nhất giữa chủ trương lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

- Góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng; khắc phục hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm giữa cán bộ khối ủy ban nhân dân với cán bộ khối đảng, đoàn thể; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cấp phó.

- Bộ máy gọn nhẹ, tinh giản biên chế, tiết kiệm được một phần ngân sách, phù hợp với chủ trương cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn giữ được ổn định, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển.

Tuy nhiên cũng còn những hạn chế:

- Hiện nay chưa có các quy định cụ thể để giám sát và kiểm soát quyền lực, vì vậy dễ dẫn đến lạm quyền và vi phạm nguyên tắc trong lãnh đạo, điều hành công việc.

- Một số cấp ủy và cán bộ chủ chốt ở các cấp chưa nhận thức sâu sắc chủ trương nên trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn chậm và thiếu kiên quyết.

- Đồng chí bí thư đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân thường phải giải quyết nhiều công việc cụ thể của chính quyền, do vậy thời gian chăm lo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể cũng như công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện còn ít, dẫn đến nhiều nơi xảy ra tình trạng quan liêu, công việc chậm thực hiện, ảnh hưởng đến vai trò, chức năng lãnh đạo toàn diện của cấp ủy.

- Hoạt động kiểm soát quyền lực chưa được thực hiện một cách chủ động.

- Việc kiểm soát quyền lực thông qua kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại kiến nghị, phản ánh của các cơ quan có thẩm quyền tuy có tăng về số lượng, nhưng kết quả phát hiện về lạm quyền, tham nhũng, vụ lợi của tổ chức, cá nhân còn hạn chế;    - Một số ít cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở vẫn bị động trong công tác kiểm soát quyền lực nhà nước; chỉ tiến hành kiểm tra, giám sát khi có đơn thư tố cáo hoặc có kết quả điều tra, phản ánh trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

 - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương còn thiếu sâu sát, chưa thường xuyên.

Chính vì vậy, việc thực hiện đề tài là cần thiết.

Mục tiêu của đề tài là đánh giá sâu, toàn diện mô hình bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và huyện, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó đề ra những giải pháp mang tính thiết thực và hiệu quả nhất trong công tác kiểm soát quyền lực, góp phần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình hiện nay.

Đề tài sẽ thực hiện các phương pháp nghiên cứu như: điều tra xã hội học, tổ chức tọa đàm, hội thảo, phỏng vấn sâu, tham vấn ý kiến lãnh đạo, chuyên gia để làm rõ hơn thực trạng, dự báo tình hình, đề ra mục tiêu, quan điểm cũng như các giải pháp hữu hiệu nhất nhằm thực hiện tốt đề tài.

Tại buổi họp, các nhà khoa học phản biện đánh giá cao đề tài về tính ứng dụng trong thực tiễn. Đề tài mang tính cấp thiết, nội dung đề tài được trình bày phù hợp, khoa học, logic…Bên cạnh đó, các nhà khoa học phản biện đề nghị chủ nhiệm đề tài thu gọn phạm vi nghiên cứu phù hợp với thực tiễn khi địa phương đang tạm ngưng việc nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm chủ tịch UBND cấp huyện, thị xã đồng thời bổ sung thêm cơ quan phối hợp thực hiện đề tài để mang lại hiệu quả cao nhất.

Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài đánh giá đây là đề tài “mới, khó, mang tính cấp bách, quan trọng”. Mục tiêu của đề tài sẽ đưa ra rất nhiều cơ chế kiểm soát đa chiều để đảm bảo quyền lực của mô hình nhất thể hóa được kiểm soát tốt nhất, minh bạch, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật. Thông qua đề tài này góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh cả về góc độ tư tưởng, tổ chức, đạo đức.

Chủ tịch Hội đồng yêu cầu ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu ý kiến góp ý của hội đồng và các nhà khoa học phản biện. Trong đó, nhấn mạnh, làm rõ trọng tâm của đề tài là kiểm soát quyền lực. Tiến hành viết lại nội dung mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể để đảm bảo trọng tâm của đề tài là kiểm soát quyền lực ở cấp xã. Về tên các chương, đề mục các chương cần điều chỉnh, sát với logic, khoa học theo tên đã được hội đồng điều chỉnh. Ngoài ra, trong đề tài cần điều chỉnh số lượng hội thảo, tọa đàm cho phù hợp với thời gian và mục tiêu của đề tài. Đồng thời, bổ sung thêm phương án chuyển giao và đơn vị phối hợp cho phù hợp.

Hội đồng thống nhất chỉnh sửa tên đề tài thành “Kiểm soát quyền lực trong thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.
Kết quả đề tài được Hội đồng đánh giá đạt 86,0/100 điểm và thống nhất chọn Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là đơn vị chủ trì thực hiện đề tài và ThS. Giang Thị Phương Hạnh làm chủ nhiệm đề tài./.

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: TS. Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KHCN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn