Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 518/QĐ-TTg ngày 16/4/2020, trên cơ sở: Chủ trương, đường lối, pháp luật hiện hành. Báo ...

Chi tiết >>>

Từ ngày 11/10/2021, Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 30/9/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã có hiệu lực. Ban Biên ...

Chi tiết >>>

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 tại Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021.

Chi tiết >>>

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tại Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 14/07/2021 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ ...

Chi tiết >>>

Ngày 05/12/2017, Chính phủ đã ban hành chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 01 năm 2018.

Chi tiết >>>

Báo điện tử Chính phủ vừa giới thiệu toàn văn hai văn kiện Đại hội XII của Đảng: Báo cáo chính trị và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp ...

Chi tiết >>>

Đó là một trong những nội dung quan trọng của Đề án "Phát triển doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2025" do Sở Công thương chủ trì xây dựng, được UBND tỉnh ...

Chi tiết >>>

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC ngày 06/11/2015 hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động ...

Chi tiết >>>

- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) trong các cơ sở giáo dục đại học, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2014.

Chi tiết >>>

- Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả nghiên cứu ứng dụng KH&CN, phát huy năng lực sáng tạo và đối mới công nghệ, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học vào quản lý, ngày 09/5/2013 Tỉnh uỷ Bình Phước đã ...

Chi tiết >>>

12
Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn