Sáng kiến phát triển Module kiểm soát trực tuyến hiện trạng vùng nguyên liệu trong sở hữu trí tuệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông và chuyển đổi số; được phát triển và áp dụng thử nghiệm lần đầu vào ngày ...

Chi tiết >>>

Ngày 28/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), Công ty cổ phần An toàn thông tin CyRadar tổ chức diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin năm 2022 cho các thành ...

Chi tiết >>>

Ngày 14/02/2021, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý GIS tỉnh Bình Phước tại Quyết định số 282/QĐ-UBND. Quy chế bao gồm 6 chương và 19 điều.

Chi tiết >>>

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế quản lý, khai thác, vận hành Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh và Trung tâm Điều hành Thông minh cấp huyện tại Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 31/01/2022.

Chi tiết >>>

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 02/03/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 25/11/2014 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng ...

Chi tiết >>>

Bộ trưởng Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BTTTT ngày 30/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 11/2015/TT-BTTTT ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Bộ TT&TT quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin ...

Chi tiết >>>

Bộ Thông tin và Truyền thông vừ ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm tại Thông tư số 19/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2022 và thay thế Thông tư số ...

Chi tiết >>>

Ngày 13/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 312/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết >>>

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 về ban hành quy định Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước.

Chi tiết >>>

1
Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn