Đề nghị báo cáo thực trạng về an toàn bức xạ

21:52,07-11-2021 | Tác giả: Mạnh Hùng
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ báo cáo thực trạng an toàn bức xạ năm 2021 tại cơ sở.


Các cơ sở báo cáo theo mẫu (tải về tại đây) và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 02/12/2021 để Sở tổng hợp báo cáo theo quy định.

Báo cáo của quý cơ sở đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: Số 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; điện thoại liên hệ 02713887511.

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ sở.

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn