Thông báo của Cục An toàn bức xạ hạt nhân về việc tổ chức đào tạo an toàn bức xạ trong tình hình Covid-19

09:07,12-08-2021 | Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng
Nguồn: Cục An toàn bức xạ hạt nhân | Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trước tình hình diễn biến phức tạo của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã ban hành Thông báo về việc tổ chức triển khai dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về đào tạo an toàn bức xạ như sau:


- Khuyến khích các đơn vị thực hiện dịch vụ đào tạo liên doanh, liên kết để phối hợp đào tạo an toàn bức xạ theo khu vực, vùng miền bảo đảm duy trì công tác đào tạo an toàn và hiệu quả trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh.

- Cho phép triển khai hoạt động đào tạo an toàn bức xạ theo hình thức trực tuyến tại các địa phương, doanh nghiệp và cơ sở bức xạ do điều kiện và yêu cầu phòng dịch không thể tổ chức theo hình thức trực tiếp.

Chi tiến của Thông báo xem tại file đính kèm.

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn