Xét duyệt đê cương “Xây dựng bộ tiêu chí, hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý lập địa bán ngập phục vụ cho trồng rừng ở tỉnh Bình Phước”.

15:38,30-05-2019 | Tác giả: Hương Binh
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Ngày 29/5/2019, ông Hà Anh Dũng - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài “Xây dựng bộ tiêu chí, hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý lập địa bán ngập phục vụ cho trồng rừng ở tỉnh Bình Phước”. Dự phản biện buổi xét chọn có các nhà khoa học, gồm: TS. Phạm Trọng Thịnh - Phân Viện trưởng Phân viện điều tra, quy hoạch rừng Nam Bộ (Phản biện 1); TS. Kiều Tuấn Đạt - Viện Trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệm Nam Bộ (Phản biện 2) và TS. Hoàng Văn Thơi - Viện Khoa học Lâm nghiệp và lãnh đạo các ngành hữu quan tham gia thành viên hội đồng.


Ông Hà Anh Dũng - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng KH&CN phát biểu kết luận cuộc họp
Đề tài này có 2 đơn vị tham gia thực hiện nghiên cứu gồm: Trung tâm tư vấn và nghiên cứu thực nghiệm cơ sở 2, Đại học Thủy lợi (thành phố Hồ Chí Minh); Công ty TNHH Nông lâm tỉnh Bình Phước.
Tại cuộc họp, đại diện 2 đơn vị tham gia nghiên cứu cho biết, mục tiêu của đề tài là xây dựng được bộ tiêu chí và hệ thống cơ sở dữ liệu lập địa bán ngập, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng lập địa bán ngập tỉnh Bình Phước. Đồng thời, đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả mang lại lợi ích về kinh tế - xã hội, môi trường, phòng tránh cũng như giảm nhẹ thiên tai.
Sau khi nghe hai đơn vị báo cáo các nhà phản biện đã đi sâu phân tích các chỉ tiêu đánh giá, nhận xét, từng nội dung của đề cương của hai đơn vị, gồm: phần tổng quan; nội dung, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng; tính mới, đầy đủ của sản phẩm KH&CN; phương án chuyển giao ứng dụng các sản phẩm và phương án tổ chức để triển khai ứng dụng sản phẩm; tính khả thi về kế hoạch và kinh phí thực hiện cũng như năng lực tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu. Từ đó đưa ra từng mặt mạnh, mặt yếu của mỗi đề tài. Trong đó, đối với Trung tâm tư vấn và nghiên cứu thực nghiệm cơ sở 2 có nội dung nghiên cứu sát với yêu cầu đặt hàng của UBND tỉnh. Có nhiều cán bộ nghiên cứu có kinh nghiệm ( 7 PGS.TS, 3 Thạc sỹ và 1 kỹ sư). Sản phẩm đề tài bao gồm cả 3 dạng: dạng 1 gồm các báo cáo, bản đồ, mô hình WEBGIS - ONLINE; dạng 2: bộ bản đồ địa hình, thổ nhưỡng, vùng bán lập địa, sử dụng đất, khí tượng, thích nghi cây trồng; dạng 3: gồm 3 bài báo. Ngoài ra còn có hỗ trợ đào tạo một thạc sỹ.
 
Các nhà khoa học và thành viên Hội đồng đều cho rằng trong điều kiện diện tích rừng tự nhiên ngày càng bị thu hẹp, việc thay thế rừng trồng trên các vùng bán ngập là cần thiết. Sau khi phân tích, so sánh 2 đề cương, một số nhà khoa học đề xuất 2 đơn vị nên liên kết cùng nhau để thực hiện nghiên cứu đề tài, trong đó phân nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị thực hiện.
Tuy nhiên, sau khi xem xét, các nhà khoa học và thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu xét chọn Trung tâm tư vấn và nghiên cứu thực nghiệm cơ sở 2, Đại học Thủy lợi thực hiện nghiên cứu đề tài với kết quả 83,44 điểm/100 điểm.
Kết luận cuộc họp, ông Hà Anh Dũng yêu cầu, đơn vị được chọn thực hiện đề tài phải tính toán bổ sung chuyên gia lâm nghiệp tham gia vào nghiên cứu; khắc phục những hạn chế theo góp ý của các nhà khoa học và thành viên Hội đồng tại cuộc họp với thời gian 15 ngày phải hoàn chỉnh hồ sơ.
 

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn