Trường đại học Kinh tế Quốc dân được chọn thực hiện đề tài nghiên cứu KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu đánh giá các điều kiện và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống Logictics trên địa bàn tỉnh Bình Phước”

08:33,19-08-2020 | Tác giả: Trần Cốp
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Chiều ngày 18/8/2020, hội đồng KH&CN tỉnh Bình Phước do PCT.UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Chủ tịch hội đồng KH&CN tỉnh chủ trì họp xét chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu KH&CN nói trên. Dự phản biện cho buổi xét chọn có PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa – Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển logictics Việt Nam, PGS.TS Văn Thị Thái Thu – Trưởng khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Trường đại học Tài nguyên và Môi trường cùng lãnh đạo các sở ngành hữu quan là thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh.

Tham gia xét chọn đề tài này có hai nhóm nghiên cứu đến từ Trường đại học Kinh tế Quốc dân và Học viện Chính trị khu vực II.

Nhóm tác giải thuộc Học viện Chính trị khu vực hai đề cập đến 7 nội dung nghiên cứu. Các nội dung nghiên cứu có tính logich, có phân tích dự báo nhu cầu logictics tại Bình Phước, có phương pháp nghiên cứu phù hợp, có phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu.anh-ngay-18-thang-8.jpg

PCT.UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Chủ tịch hội đồng KH&CN tỉnh chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo nhóm tác giả thuộc đại học học Kinh tế Quốc dân đề tài gồm 6 nội dung nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu của của đề tài là: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc phát triển hệ thống logistics và xây dựng trung tâm logistics trên địa bàn tỉnh;

Luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về điều kiện xây dựng các trung tâm logistics nhằm thực hiện liên kết hiệu quả trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là nghiên cứu mô hình trung tâm logistics trên các hành lang kinh tế, trung tâm logistics vùng nhằm kết nối kinh tế trên địa bàn với các địa phương trong khu vực; nhận diện các điều kiện tiền đề cho phát triển các trung tâm logistics hiện nay của Bình Phước;

Phân tích, đánh giá thực trạng và các điều kiện xây dựng các trung tâm logistics – mô hình thực hiện liên kết kinh tế hiệu quả tại tỉnh Bình Phước thông qua điều tra khảo sát các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu, kinh nghiệm quốc tế;

Trên cơ sở nghiên cứu , đánh giá thực trạng, đề tài đề xuất các giải pháp phát triển hệ thống logistics và đề án xây dựng mô hình trung tâm logistics nhằm thực hiện hiệu quả liên kết kinh tế của Bình Phước với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Tây nguyên, đồng thời góp phần làm luận cứ cho việc xây dựng triển khai thực hiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025;

Xác định nhiệm vụ, giải pháp và chương trình đầu tư, kế hoạch các dự án xây dựng các trung tâm logistics nhằm thực hiện hiệu quả liên kết kinh tế của Bình Phước với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Tây nguyên, giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030.

Theo các thành viên hội đồng, Mục tiêu này với định hướng mục tiêu đặt hàng của tỉnh. Đây là đề tài mới, mang tính ứng dụng cao, vì vậy nếu đơn vị nào được chọn cần có sự phối hợp chặt với các ngành hữu quan của tỉnh để cập nhật hiện trạng Bình Phước một cách rõ nét nhất.

Phát biểu tại Buổi xét chọn, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh cho rằng cả hai đề cương của hai nhóm tác giả đều có đầu tư, có hàm lượng khoa học cao. Qua báo cáo và nhận xét của các nhà khoa học phản biện thì mỗi đề tài đều có điểm mạnh điểm yếu khác nhau. Qua đó, Chủ tịch hội đồng yêu cầu các thành viên hội đồng cân nhắc điểm mạnh điểm yếu của từng đề tài và bỏ phiếu trên tinh thần công tâm, khách quan. Đồng thời Chủ tịch hội đồng cũng yêu cầu đơn vị được xét chọn cần tiếp thu ý kiến nhận xét của thành viên hội đồng, hoàn thiện hồ sơ  gửi về cơ quan thường trực đúng theo quy định.

Hội đồng KH&CN tỉnh bỏ phiếu kín, kết quả Học viện chính trị khu vực II đạt 79,78 điểm; Đại học Kinh tế quốc dân với số điểm cao hơn là 85 điểm nên được chọn thực hiện đề tài này.

 

 

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn