Nghiệm thu đề tài “Vai trò của già làng và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”

20:22,16-07-2019 | Tác giả: Hồng Vân
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Chiều ngày 16/7, ông Hà Anh Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Phó Chủ tịch Hội đồng KH&CN thừa ủy quyền của bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh, chủ trì cuộc họp đánh giá nghiệm thu (lần 2) đối với đề tài “Vai trò của già làng và người có uy tín trong phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước”. Đề tài do TS. Nguyễn Văn Thắng - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội làm chủ nhiệm.


Theo báo cáo tạo buổi nghiệm thu, việc nghiên cứu đề tài nhằm điều tra, khảo sát, làm sáng tỏ vai trò, vị trí của già làng và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước trong truyền thống và xã hội hiện đại. Đánh giá những mặt tích cực và hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm, đề xuất quan điểm, kiến nghị, giải pháp phù hợp làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách nhằm kế thừa, phát huy hiệu quả vai trò của già làng và người có uy tín trong phát triển bền vững cộng đồng.

Trong quá trình nghiên cứu nhóm nghiên cứu đã chọn 2 huyện Lộc Ninh và Bù Đăng, mỗi huyện chọn 5 xã, mỗi xã chọn 2 thôn, ấp để điều tra, khảo sát. Kết quả nhóm đã chỉ ra những tương đồng và khác biệt trong vai trò của già làng và người có uy tín qua các tiêu chí đánh giá, điểm kết nối và những yếu tố ảnh hưởng làm suy giảm vai trò của già làng, người có uy tín.
Bên cạnh đó, nhóm cũng đã phân tích nhiều nguyên nhân làm hạn chế hoạt động của già làng, người có uy tín, cũng như xu hướng biến đổi vai trò của già làng, người có uy tín và bài học kinh nghiệm nhằm phát huy vai trò của họ trong bối cảnh hiện nay.

Tại cuộc họp, chủ nhiệm đề tài đã báo cáo những chỉnh sửa, bổ sung một số đề mục, nội dung mà các nhà phản biện và thành viên trong Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nêu ra tại cuộc họp nghiệm thu đề tài (lần 1). Đồng thời, nhóm nghiên cứu đã bổ sung tiêu chí để lựa chọn mô hình kết hợp già làng và người có uy tín; phân tích và làm rõ hơn những yếu tố tích cực và chưa tích cực trong vai trò của già làng, người có uy tín…

Các nhà phản biện, thành viên hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh đã ghi nhận sự tiếp thu, chỉnh sửa đề tài của nhóm nghiên cứu tại lần họp thứ nhất.
Ông Hà Anh Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, ông Hà Anh Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá cao tầm quan trọng của đề tài và sự nỗ lực của Ban chủ nhiệm góp phần quan trọng vào sự ổn định, phát triển cộng đồng, từng bước nâng cao nhận thức của người dân.

Sau khi xem xét, các nhà phản biện, thành viên hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh đã bỏ phiếu thông qua đề tài. 

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn