Nghiệm thu đề tài: “Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước”

15:59,26-04-2019 | Tác giả: Hương Bình
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Ngày 26-4-2019, Hội đồng KH&CN tỉnh Bình Phước đã tổ chức cuộc họp hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước”. Đề tài này do Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì, ông Nguyễn Thành Chương - Giám đốc Sở Nội Vụ, làm chủ nhiệm. Ông Hà Anh Dũng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở KH&CN được PCT UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng uỷ quyền chủ trì cuộc họp.


Trên cơ sở nghiêng cứu, hệ thống các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ và của UBND tỉnh về công tác đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ công chức người dân tộc thiểu số. Đồng thời, từ việc nghiên cứu thực trạng công tác đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ công chức hiện nay và một số vấn đề đặt ra, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ công chức người dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Phước trong giai đoạn tới. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình đột phá về đào tạo cán bộ và phát triển nguồn nhân lực do Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X đã đề ra, Chỉ thị số 27/CT-TU ngày 01/7/2013 của Tỉnh uỷ và Kế hoạch 164/KH-UBND ngày 22//8/2013 của UBND tỉnh về chuẩn hoá trình độ CBCC,VC trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Dự phản biện buổi nghiệm thu, tiến sĩ Đỗ Thị Ngọc Lan - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (Phản biện 1) đánh giá cao về tính thực tiễn của đề tài, nội dung nghiên mà tác giả thực hiện đáp ứng tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu khoa học, các giải pháp đưa ra là thiết yếu, khả thi, các phiếu điều tra đảm bảo độ tin cậy cao.

Theo đánh giá của Phản biện 2, Tiến sĩ Bùi Văn Xuân - Học viện Chính trị Quốc Gia thì đề tài đã đi đúng định hướng của Đảng và Nhà nước ta về công tác đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ công chức người dân tộc thiểu số. Đây là đề tài nghiên cứu khoa học nghiêm túc, không chỉ mang tính ứng dụng thực tiễn cao mà còn mang nhân văn sâu sắc.Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Hà Anh Dũng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài. Song ông Dũng yêu cầu tác giả cần bổ sung phần cơ sở lý luận và pháp lý; cần làm rõ nếu đề tài đã có nghiên cứu trước của các tỉnh khác để có sự so sánh, đưa ra các dự báo trong công tác đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ công chức người dân tộc thiểu số, nhất là trong giai đoạn thực hiện tinh gọn, sắp xếp, sáp nhập bộ máy có ảnh hưởng nhất định, vì vậy cần đưa ra giải pháp tốt khi tham mưu cho tinh. Đề tài được hội đồng thông qua, với kết quả đạt.

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn