Giám sát thực hiện Luật Khoa học và công nghệ giai đoạn 2013-2020

15:20,02-06-2020 | Tác giả: Hoàng An
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Ngày 28-5, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Phạm Công làm trưởng đoàn đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc triển khai thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XI về phát triển khoa học - công nghệ.

Sở KH&CN đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 09/5/2013 thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, 

Sau khi Kế hoạch 118 được ban hành, Sở KH&CN đã phối hợp các sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ được phân công nhằm góp phần tạo chuyển biến cơ bản về năng lực và trình độ nghiên cứu ứng dụng KH&CN, nâng cao hiệu quả nghiên cứu ứng dụng KH&CN, gắn bó chặt chẽ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN gắn với sản xuất, đời sống và nhu cầu phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung hoạt động xây dựng triển khai chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2013 - 2020 đã và đang gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Qua đó, bước đầu đã tạo chuyển biến và nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học và công nghệ, gắn hoạt động ứng dụng KH&CN với mọi hoạt động trong đời sống xã hội. Việc lựa chọn các mô hình, dự án ứng dụng, chuyển giao KHCN, kết quả của các đề tài nghiên cứu, cũng như các đề tài nghiên cứu mới ở cơ sở đã và đang gắn với nhu cầu thực tế của từng địa phương. Việc ứng dụng KH&CN đã được thực hiện trên nhiều lĩnh vực và trên nhiều đối tượng, góp phần nâng cao được giá trị ứng dụng của đề tài nghiên cứu, giá trị kinh tế của mô hình, dự án ứng dụng chuyển giao, đồng thời tăng hiệu quả sử dụng vốn khoa học và công nghệ.

Đoàn giám sát thực tế tại các hộ ứng dụng kết quả các đề đề tài

Đoàn đã đi khảo sát thực tế, đánh giá kết quả ứng dụng của 03 đề tài: Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu bảo tồn và quản lý quỹ Gen cây Điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Xây dựng và phát triển vùng rau an toàn đạt chứng nhận VietGAP; Xây dựng mô hình trồng bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn VietGap sử dụng phân hữu cơ vi sinh tự ủ. Kết quả ứng dụng đã được các hộ dân tham gia đánh giá cao. Việc chuyển giao các ứng dụng KH&CN đã thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm làm ra, góp phần xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng chủ lực của tỉnh.

Làm việc với Sở KH&CN, các thành viên đã yêu cầu Sở KH&CN làm rõ một số nội dung như giải ngân kinh phí còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp; chưa đánh giá rõ hiệu quả của các đề tài khoa học xã hội và nhân văn mang lại; Việc thương mại hóa sản phẩm của các cuộc thi sáng tạo KHKT của tỉnh; Việc kiểm tra, đánh giá sau khi kết quả nghiên cứu được chuyển giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công đã ghi nhận những kết quả mà sở KH&CN đã đạt được. Đề nghị Sở KH&CN tiếp thu những ý kiến của thành viên đoàn, bổ sung vào báo cáo để hoàn thiện gửi HĐND tỉnh.
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công cũng yêu cầu Sở KH&CN phải thực hiện tốt một số nội dung như các cuộc thi sáng tạo thiếu niên nhi đồng, sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh phải được nhân rộng, phát triển và đi vào thực chất; Có giải pháp để khắc phục tình trạng giải ngân chậm, giải ngân thấp; Cơ cấu tỷ lệ các lĩnh vực đề tài hợp lý; Lưu ý đề xuất dặt hàng thực hiện các đề tài liên quan đến ô nhiễm môi trường, đặc biệt trong chăn nuôi. Kinh phí đầu tư hỗ trợ phải kiểm tra, giám sát, đem lại hiệu quả; Công tác tuyên truyền phải đến được người dân một cách công tâm, minh bạch. Khoa học và Công nghệ phải phát triển xứng đáng là động lực then chốt là đòn bẫy để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà./.

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn