Đánh giá khả năng thích nghi đất đai, phân vùng định hướng phát triển cây ăn quả đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

15:55,23-07-2020 | Tác giả: Phạm Thị Hồng Vân
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Vừa qua, tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh do ông Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh đã chủ trì họp tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Đánh giá khả năng thích nghi đất đai, phân vùng định hướng phát triển cây ăn quả đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước” đề tài do Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp đăng ký chủ trì thực hiện, Tiến sĩ Vũ Ngọc Hùng làm chủ nhiệm.

Theo báo cáo của ban chủ nhiệm đề tài, Bình Phước có nhiều tiềm năng về điều kiện địa lý, thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi cho việc phát triển cây ăn quả. Toàn tỉnh hiện có gần 687.676 ha với 6 nhóm đất chính, trong đó chiếm phần lớn diện tích là nhóm đất đỏ vàng (khoảng hơn 545 ngàn hécta, chiếm 79% diện tích toàn tỉnh). Tuy nhiên, trong cơ cấu nông nghiệp của tỉnh diện tích cây ăn quả không nhiều mới khoảng 11.000ha và phân bố phấn tán nhỏ lẻ, chưa có vùng quy hoạch tập trung, năng suất còn thấp, chất lượng sản phẩm chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường đặc biệt là xuất khẩu. Vì vậy, việc điều tra đánh giá đặc điểm, đánh giá mức độ thích nghi của tài nguyên đất từ đó phân vùng định hướng phát triển đối với cây ăn quả trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ cần thiết để làm cơ sở cho việc hoạch định phát triển cây ăn quả một cách có hiệu quả, bên vững, phù hợp.

Tại cuộc họp, sau khi ban chủ nhiệm đề tài trình bày thuyết minh của đề tài, các thành viên Hội đồng và phản biện đã đánh giá cao Thuyết minh của đề tài, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu về đất đai và đã có nhiều công trình nghiên cứu về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, ban chủ nhiệm đề tài cũng cần làm rõ hơn tính cấp thiết của đề tài, đồng thời đề nghị nhóm đề tài cần phân rõ các loại đất, tình hình biến đổi khí hậu hiện nay có ảnh hưởng đến cây ăn trái hay không, những loại cây nào phù hợp với Bình Phước, thị trường tiêu thụ như thế nào, thuận lợi, khó khăn…

Hình: Toàn cảnh buổi họp
Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá hồ sơ đạt 89,29 điểm. Hội đồng thống nhất chọn Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp - TS. Vũ Ngọc Hùng trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài.
Mục tiêu cần đạt được của đề tài: Nghiên cứu đặc điểm tài nguyên đất nông nghiệp bao gồm: phân loại đất, tính chất lý hóa học đất, tình hình sử dụng đất cho việc đánh giá đất đai, phân vùng thích nghi cây ăn quả làm cơ sở khoa học để các cấp quản lý, hoạch định chính sách đưa ra định hướng phát triển cây ăn quả phù hợp điều kiện tự nhiên, theo từng vùng thích nghi đất đai.
Các nội dung nghiên cứu khoa học chính: Điều tra hiện trạng, đánh giá đặc điểm đất đai về số lượng và chất lượng bao gồm phân loại đất, tính chất lý hóa học đất, một số vấn đề môi trường đất (ô nhiễm, suy thoái, ảnh hưởng biến đổi khí hậu) và tình hình sử dụng đất ở các huyện, thị, thành phố của tỉnh; Đánh giá khả năng thích nghi đất đai đối với một số loại hình sử dụng đất cây ăn quả trong điều kiện hiện tại và dự báo tương lai; Phân vùng thích nghi đất đai trong điều kiện hiện tại và dự báo tương lai; Đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý quỹ đất cho sản xuất cây ăn quả ở tỉnh Bình Phước. Định hướng phát triển đối với cây ăn quả đến năm 2030 ở tỉnh Bình Phước.
Sau khi nghiên cứu dự kiến kết quả của đề tài gồm các sản phẩm: Bản đồ tài nguyên đất tỉnh Bình Phước tỷ lệ 1/100.000; Bản đồ thích nghi đất đai cho cây ăn quả tỉnh Bình Phước tỷ lệ 1/100.000; Bản đồ phân vùng định hướng phát triển cây ăn quả tỷ lệ 1/100.000; Báo cáo đề xuất các định hướng quy hoạch (phân vùng) cây ăn quả đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Báo cáo tổng kết đề tài.
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ tài sẽ đóng góp cho lĩnh vực nghiên cứu đất đai, quản lý, sử dụng tài nguyên đất hợp lý và bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng dữ liệu nền về môi trường đất của tỉnh, cơ sở khoa học cho bố trí sử dụng đất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất./.

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn