Đăng Hà là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước nhưng lại có lợi thế từ cánh đồng lớn khoảng 600 ha để phát triển lúa nước, trong đó có khoảng 250 ha gieo trồng được 3 vụ/năm, còn lại 350 ha gieo trồng được ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Công văn số 3447/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước trân trọng kính mời các tổ chức, cá ...

Chi tiết >>>

Nhằm góp phần quản lý tốt tài nguyên đất lâm nghiệp, tác giả phát triển một số công cụ xây dựng hệ thống hồ sơ quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến từng lô đất.

Chi tiết >>>

Để đánh giá một cách nhanh chóng trên diện rộng thực trạng của xói mòn đất và đề xuất những biện pháp giảm thiểu xói mòn, nhóm tác giả đã nghiên cứu đề tài “Ứng dụng GIS đánh giá xói mòn đất tại tỉnh Bình Phước”.

Chi tiết >>>

Sáng ngày 16/9/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng KHCN tỉnh, đã chủ trì họp trực tuyến tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp tỉnh “Chiến lược Marketing địa phương nhằm ...

Chi tiết >>>

Sáng ngày 14/92021, Hội đồng KHCN tỉnh đã đồng ý chọn để triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển các giống cam sạch bệnh, không hạt, năng suất, chất lượng cao, chín rải vụ cho tỉnh Bình Phước”. Chủ nhiệm ...

Chi tiết >>>

Sáng ngày 27/8/2021, Ông Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KHCN, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng KHCN tỉnh, thừa ủy quyền Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng KHCN tỉnh đã chủ trì họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp ...

Chi tiết >>>

Phần mềm lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 1.17 được phát triển bằng ngôn ngữ Microsoft Visual C# Professional 2010 nhằm tự động hóa giải quyết những vấn đề cơ bản trong việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện mà những phần mềm ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng cẩm nang xử lý tình huống dành cho cán bộ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình ...

Chi tiết >>>

Phân mềm ngày do Tiến sỹ Trần Quốc Hoàn xây dựng từ năm 2012 - 2013 bằng công cụ phát triển phần mềm Microsoft Visual Foxpro 9.0 (MVF9) nhăm góp phần quản lý, sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên đất lâm nghiệp tỉnh Bình ...

Chi tiết >>>

Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn