Thực hiện Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân ...

Chi tiết >>>

Sáng ngày 27/01/2021, TS. Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng ...

Chi tiết >>>

Để có căn cứ tổng hợp, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ KHCN thực hiện trong năm 2022 theo quy trình, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước kính đề nghị quý cơ quan, tổ chức và cá nhân đề xuất danh mục các ...

Chi tiết >>>

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

Chi tiết >>>

Đồng chí Trần Tuyết Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bình Phước đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề tài “Lịch sử nhà tù Bà ...

Chi tiết >>>

Ngày 16/9/2020, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước do bà Trần Tuyết Minh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KHCN tỉnh đã chủ trì họp tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện ...

Chi tiết >>>

Chiều ngày 18/8/2020, hội đồng KH&CN tỉnh Bình Phước do PCT.UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Chủ tịch hội đồng KH&CN tỉnh chủ trì họp xét chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu KH&CN nói trên. Dự phản biện cho buổi xét chọn ...

Chi tiết >>>

Sáng ngày 24-7, ông Đặng Hà Giang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh đã chủ trì họp tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Âm nhạc của người S’tiêng ...

Chi tiết >>>

Vừa qua, tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh do ông Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh đã chủ trì họp tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ ...

Chi tiết >>>

Ngày 13/7/20202, TS Đặng Hà Giang, Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh (được sự ủy quyền của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN Trần Tuyết Minh) đã họp ...

Chi tiết >>>

Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn