Ngày 05/12/2017, Chính phủ đã ban hành chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 01 năm 2018.

Chi tiết >>>

Báo điện tử Chính phủ vừa giới thiệu toàn văn hai văn kiện Đại hội XII của Đảng: Báo cáo chính trị và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp ...

Chi tiết >>>

Đó là một trong những nội dung quan trọng của Đề án "Phát triển doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2025" do Sở Công thương chủ trì xây dựng, được UBND tỉnh ...

Chi tiết >>>

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC ngày 06/11/2015 hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động ...

Chi tiết >>>

- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) trong các cơ sở giáo dục đại học, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2014.

Chi tiết >>>

- Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả nghiên cứu ứng dụng KH&CN, phát huy năng lực sáng tạo và đối mới công nghệ, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học vào quản lý, ngày 09/5/2013 Tỉnh uỷ Bình Phước đã ...

Chi tiết >>>

- Nhằm đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng, nhân rộng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tế sản xuất, đời sống và tăng cường công tác quản lý, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, ...

Chi tiết >>>

- Tỉnh uỷ Bình Phước vừa ban hành Đề án số 01/ĐA/TU ngày 04/7/2012 về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KH&CN đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 – 2015. Theo đó, Đề án đánh đánh giá được tình hình phát ...

Chi tiết >>>

- Ngày 11/4/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 với nhiều nội dung đổi mới và mang tính đột phá. Dưới đây là các nội dung chủ yếu của Chiến lược ...

Chi tiết >>>

- “Quy định hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và đổi mới công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước” được ban hành theo Quyết định số /50/2009/QĐ-UBND ngày 27/10/2009 của UBND tỉnh ...

Chi tiết >>>

12
Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn