(HCM CityWeb) - Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp (Creative Idea Challenge – CiC) CiC 2021 đã được phát động. Đây là năm thứ 6 cuộc thi được tổ chức nhằm ươm mầm những doanh nhân tiềm năng, tìm kiếm các ý tưởng, dự án, giải pháp xuất ...

Chi tiết >>>

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN về việc Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ...

Chi tiết >>>

Để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động khoa học và công nghệ và thực hiện quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm ...

Chi tiết >>>

Ngày 29/01/2021, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Chi tiết >>>

Ngày 09/12/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, theo Nghị định số 142/2020/NĐ-CP có một số thay đổi so với ...

Chi tiết >>>

Theo quy định Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, liều chiếu xạ trong điều kiện làm việc bình thường đối với công ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân ...

Chi tiết >>>

Sáng ngày 27/01/2021, TS. Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng ...

Chi tiết >>>

Để có căn cứ tổng hợp, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ KHCN thực hiện trong năm 2022 theo quy trình, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước kính đề nghị quý cơ quan, tổ chức và cá nhân đề xuất danh mục các ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Công văn số 4063/UBND-KGVX ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận thực hiện nhiệm vụ Khảo sát, thống kê các cơ sở nha khoa và các cơ sở có sử dụng nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Sở Khoa học và ...

Chi tiết >>>

Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn