Đăng Hà là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước nhưng lại có lợi thế từ cánh đồng lớn khoảng 600 ha để phát triển lúa nước, trong đó có khoảng 250 ha gieo trồng được 3 vụ/năm, còn lại 350 ha gieo trồng được ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Công văn số 3447/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước trân trọng kính mời các tổ chức, cá ...

Chi tiết >>>

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 về ban hành quy định Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước.

Chi tiết >>>

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 30/9/2021 quy định chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ...

Chi tiết >>>

Nhằm góp phần quản lý tốt tài nguyên đất lâm nghiệp, tác giả phát triển một số công cụ xây dựng hệ thống hồ sơ quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến từng lô đất.

Chi tiết >>>

Để đánh giá một cách nhanh chóng trên diện rộng thực trạng của xói mòn đất và đề xuất những biện pháp giảm thiểu xói mòn, nhóm tác giả đã nghiên cứu đề tài “Ứng dụng GIS đánh giá xói mòn đất tại tỉnh Bình Phước”.

Chi tiết >>>

Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó có nhiều nội dung hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và ...

Chi tiết >>>

Sáng ngày 16/9/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng KHCN tỉnh, đã chủ trì họp trực tuyến tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp tỉnh “Chiến lược Marketing địa phương nhằm ...

Chi tiết >>>

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 tại Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021.

Chi tiết >>>

Sáng ngày 14/92021, Hội đồng KHCN tỉnh đã đồng ý chọn để triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển các giống cam sạch bệnh, không hạt, năng suất, chất lượng cao, chín rải vụ cho tỉnh Bình Phước”. Chủ nhiệm ...

Chi tiết >>>

Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Trần Quốc Hoàn - Phó Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn