Trong quý I năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch số 169/KH-SKHCN ngày 09/02/2022 và đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

Chi tiết >>>

Giám đốc Sở KH&CN vừa ký ban hành Quy chế quản lý, cung cấp, khai thác và sử dụng thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước tại Quyết định số 1781/QĐ-SKHCN ngày 18/10/2021.

Chi tiết >>>

Thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, trong tháng 8 Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện song song 02 nhiệm vụ vừa quyết liệt chống dịch Covid – 19, vừa chủ động triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, theo đó đã đạt ...

Chi tiết >>>

Bộ trưởng Bộ KH&CN vừa ban hành Quyết định số 1791/QĐ-BKHCN ngày 02/7/2021 về Quy chế tiếp nhận, xử lý phát hành, quản lý văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Khoa học và Công nghệ. Quy chế này áp ...

Chi tiết >>>

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Chi tiết >>>

Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 19-NQ/TW) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức ...

Chi tiết >>>

Ngày 16/3/2017, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 755/UBND-KTTH về việc xây dựng, áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008, trong đó yêu cầu:

Chi tiết >>>

UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin điện tử trên các trang thông tin của các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết >>>

Nhằm tiếp tục quán triệt, tăng cường tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; quy định của Bộ Công thương về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển ...

Chi tiết >>>

Thực hiện yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan ...

Chi tiết >>>

123
Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tsokhcn@binhphuoc.gov.vn