Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Chi tiết >>>

Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 19-NQ/TW) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức ...

Chi tiết >>>

Ngày 16/3/2017, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 755/UBND-KTTH về việc xây dựng, áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008, trong đó yêu cầu:

Chi tiết >>>

UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin điện tử trên các trang thông tin của các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết >>>

Nhằm tiếp tục quán triệt, tăng cường tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; quy định của Bộ Công thương về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển ...

Chi tiết >>>

Thực hiện yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan ...

Chi tiết >>>

Ngày 23/12, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành thông báo treo cờ tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2015. Theo Thông báo này, tất cả cán bộ, công chức, viên chức cơ quan được nghỉ Tết Dương lịch 2015 liên tục 4 ngày, bắt đầu từ ...

Chi tiết >>>

Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vừa được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước ký ban hành tại Quyết định số 628/QĐ-SKHCN ngày 21/8/2014.

Chi tiết >>>

UBND tỉnh vừa có báo cáo gửi Bộ KH&CN về tình hình triển khai thực hiện Đề án TBT (Hàng rào kỹ thuật trong thương mại) giai đoạn 2011-2015.

Chi tiết >>>

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT)

Chi tiết >>>

123
Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn