Thông báo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

16:37,12-10-2020 | Tác giả: Hoàng An
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau 3 ngày làm việc (1 - 3/10) với tinh thần tích cực, nghiêm túc, hiệu quả, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.


I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI
Đại hội được tiến hành từ ngày 01 - 03/10/2020 tại Hội trường tầng 8, Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh Bình Phước; tổ chức thành hai phiên: phiên trù bị (buổi chiều ngày 01/10), phiên chính thức (ngày 02 và 03/10).
Đại hội được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.
Chủ đề Đại hội được xác định: Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đoàn kết toàn dân; tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc.
 

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề ra, đúng theo yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cụ thể, Đại hội đã quyết định những vấn đề sau:

1. Thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị về tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X.
2. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
3. Đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ X trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
4. Thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.
5. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 53 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. 
Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI. Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa X và đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X, Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI. - Hội nghị Ban Chấp hành tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI gồm 11 ủy viên
6. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng gồm 16 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Chi tiết Kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 mời xem tại đây.

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn