Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

09:45,07-08-2020 | Tác giả: Nguyễn Nhi
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; ngày 01/7/2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 2142/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan thanh tra, cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 30/6/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Các sở, ban ngành và địa phương rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 nhằm hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thật sự cần thiết trong thời kỳ diễn ra dịch bệnh; không thanh tra ngoài kế hoạch kể cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.
Đối với các cuộc thanh tra theo kế hoạch, có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng chưa triển khai, UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng việc thanh tra, chỉ thực hiện thanh tra trong trường đặc biệt được cấp có thẩm quyền giao hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, cụ thể.
Khẩn trương rà soát, về phạm vi, thời hạn, đối tượng, nội dung, thời kỳ thanh tra đối với các doanh nghiệp đang được triển khai để đảm bảo việc thanh tra có trọng tâm, gọn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh (nếu có), đồng thời tập trung chỉ đạo để sớm kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị. Những cuộc đã kết thúc thanh tra, kiểm tra cần nhanh chóng hoàn thành kết luận, tham mưu đề xuất hướng xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật.
Đối với các cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương xem xét kỹ tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng, trường hợp cần thiết phải triển khai thanh tra thì trước khi ban hành quyết định thanh tra phải có ý kiến đồng ý của cơ quan cấp trên./.
                                                                            
                                                                            

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn