Thông tin, tuyên truyền thực hiện Chương trình truyền thông và Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh

09:40,23-10-2018 | Tác giả: Hương Bình
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Thực hiện Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình truyền thông và Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngày 15/10/2018, UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Công văn số 3031/UBND-KGVX về việc thông tin, tuyên truyền thực hiện Chương trình truyền thông và Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:


Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh đến các tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện/thị xã các cơ quan báo chí tỉnh triển khai thực hiện nội dung thông tin tuyên truyền theo Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung truyền thông về các nội dung sau:

1. Truyền thông về chủ trương, chính sách phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

2. Truyền thông các nội dung về lĩnh vực kinh tế: truyền thông về các mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; đảm bảo an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; tăng cường nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia.

3. Truyền thông các nội dung về lĩnh vực văn hóa - xã hội: truyền thông về các mục tiêu phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tạo cơ hội bình đẳng tiếp cận các nguồn lực phát triển và hưởng thụ các dịch vụ cơ bản, các phúc lợi xã hội.

4. Truyền thông các nội dung về lĩnh vực môi trường: truyền thông về các nội dung khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên quốc gia; cách sống hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị chủ động liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn.


Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn