Sở KH&CN sinh hoạt Ngày Pháp luật định kỳ tháng 11

15:48,05-11-2018 | Tác giả: Hương Bình
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Sáng ngày 05/11/2018, ông Hà Anh Dũng, Tỉnh ủy viên, Quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì chào cờ đầu tuần và triển khai Ngày Pháp luật định kỳ tháng 11 với sự tham dự đầy đủ của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Sở KH&CN.

Ngày pháp luật tháng này toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động được Quyền Giám đốc Hà Anh Dũng triển khai Quyết định số 1204 – QĐ/TU ngày 02/11/2018 của Thường trực tỉnh ủy về việc thông qua Đề án tinh gọn bộ máy tổ chức của Sở KH&CN theo Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy và kế hoạch, lộ trình triển khai, sắp xếp lại bộ máy của Sở KH&CN đúng theo tinh thần Quyết định số 1204 của Tỉnh ủy. Đồng thời trong buổi sinh hoạt, đồng chí Hà Anh Dũng, Quyền Giám đốc Sở cũng yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đẩy nhanh tiến độ, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm như: tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018, tổ chức Hội thảo “Giải pháp phát triển ngành hồ tiêu bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Phước…
Ngoài ra tại buổi sinh hoạt, toàn thể cán CBCC, VC, người lao động còn được phổ biến các văn bản pháp luật và các văn bản chỉ đạo khác như: Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, ngày 31/12/2008 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa”; Hướng dẫn số 29/HD-SNV ngày 09/01/2018 của Sở Nội vụ về hướng dẫn “ Thực hiện quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước”; thông tin về nội dung Thư ngỏ của UBND thị xã Đồng Xoài về hưởng ứng sự kiện chào mừng thành lập TP. Đồng Xoài vào cuối tháng 11 năm 2018.

Đồng chí Hà Anh Dũng, TUV, Quyền Giám Đốc Sở đang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
 
Đặc biệt, trong buổi sinh hoạt ngày pháp luận tháng 11 này của Sở KH&CN có lồng ghép nội dung sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Qua đó, toàn thể CBCC, VC, người lao động được nghe các tham luận, các câu chuyện kể sinh động về Người, từ đó áp dụng vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của CBCC và hoạt động lãnh đạo quản lý của lãnh đạo tại cơ quan với tinh thần làm việc trách nhiệm, khoa học và hiệu quả ngày càng cao hơn.

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn