Sở KH&CN sinh hoạt Ngày Pháp luật định kỳ tháng 01/2019

16:11,03-01-2019 | Tác giả: Hương Bình
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Sáng ngày 02/01/2019, ông Hà Anh Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì chào cờ đầu tuần và triển khai Ngày Pháp luật định kỳ tháng 01/2019 với sự tham dự đầy đủ của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Sở KH&CN.


Thông qua Ngày Pháp luật đầu năm, toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động được Quyền Giám đốc Hà Anh Dũng đánh giá sơ lược kết quả hoạt động của năm 2018 và phương hướng, kế hoạch của cơ quan năm 2019. Theo đó, điểm nhấn của ngành KH&CN năm 2019 là thực hiện tốt Nghị Quyết 01/2019 (ngày 01/01/2019 của Chính phủ), trọng tâm là cuộc cạch mạng KH&CN 4.0, tiếp sức cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, phát huy hiệu quả quỹ đổi mới công nghệ, thu hút xã hội hóa KHCN. Trong năm 2019, nhiệm vụ của mỗi cán bộ công chức ngành khoa học là cầu nối giúp các doanh nghiệp KHCN đưa KHCN đến với người dân.

IMG_9366.JPG

Toàn cảnh cuộc họp

Ngoài ra tại buổi sinh hoạt, toàn thể cán CBCC, VC, người lao động còn được phổ biến các văn bản pháp luật và các văn bản chỉ đạo khác như: Luật Tố cáo, Luật số: 25/2018/QH14 ngày 12/06/2018 của Quốc hội (có hiệu lực từ 01/01/2019); Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính để cán bộ công chức của Sở cũng như các đơn vị trực thuộc nắm rõ thực hiện.

Chiều cùng ngày Ban Giám đốc đã có buổi họp giam ban với các trưởng phòng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Theo đó, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Hà Anh Dũng đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2019, cụ thể: (1) Đẩy nhanh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, cơ cấu khoa học và công nghệ theo hướng coi doanh nghiệp là trọng tâm đổi mới sáng tạo, đồng thời kết nối khoa học, doanh nghiệp và nông dân. Phát huy nguồn lực xã hội hóa cho nghiên cứu, ứng dụng. (2) Thật sự đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo chuyển giao công nghệ mới, giúp hình thành các mô hình kinh doanh mới phù hợp với xu hướng của cuộc cách mạng lần thứ 4. (3) Tăng cường liên kết vùng, khu vực để khai thác tối đa những lợi thế của các tỉnh bạn để đưa công nghệ mới, sản phẩm mới vào công cuộc khởi nghiệp. (4) Quan tâm triển khai, thực hiện đề án của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó có đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” bao gồm cả kinh tế số, đề án chuyển đổi quốc gia thông minh, chuyển đổi mô hình từ quản trị sang phục vụ. (5) Đẩy mạnh triển khai chương trình mỗi xã 01 sản phẩm. (6) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, trước hết là thanh tra, kiểm tra ngay trong nội bộ ngành sau đó mới thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. (7) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, ứng dụng văn phòng không giấy, quản lý cơ quan bằng hệ thống tự động. (8) Đẩy mạnh thông tin truyền thông về khoa học và công nghệ, liêm kết chặt chẽ với các sở, ban ngành, các hội, hội nghề nghiệp, tôn trọng và đảm bảo vai trò phản biện của các tổ chức liên quan.
 
IMG_9384.JPG
 
Chiều cùng ngày Ban lãnh đạo Sở đã khai trương phòng họp phục vụ cho các hoạt động KH&CN.

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn