Sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

15:40,10-08-2020 | Tác giả: Nguyễn Nhi
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Vừa qua, ngày 01/3/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 quy định về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia, hoạt động KH&CN tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020.


                                                                                   

Theo Nghị định này, cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động KH&CN, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm được tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ không phải qua tập sự và được xếp vào bậc lương phù hợp với vị trí việc làm theo quy định.
Người đang giữ hạng chức danh khoa học, hạng chức danh công nghệ tại đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động KH&CN, đáp ứng tiêu chuẩn của hạng chức danh cao hơn được xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh khoa học, hạng chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạn, không phụ thuộc vào năm công tác nếu trong thời gian giữ hạn chức danh tại thời điểm xét đặc cách thăng hạn đạt một trong các điều kiện sau: đạt giải thưởng quốc tế, giải thưởng uy tín trong nước về KH&CN theo quy định của Bộ KH&CN; chủ trì hoặc thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN đặc biệt hoặc nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặc biệt quan trọng được nghiệm thu ở mức đạt trở lên hoặc chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh trở lên được ứng dụng mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội; được cấp bằng tiến sĩ và có thành tích vượt trội trong hoạt động KH&CN; được cấp bằng tiến sĩ khoa học hoặc được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư; được bổ nhiệm chức danh giáo sư. Mỗi thành tích, kết quả hoạt động KH&CN nêu trên chỉ được sử dụng một lần để xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn mà không qua thi thăng hạn, không phụ thuộc vào năm công tác. 
Người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài được hưởng chính sách quy định tại Nghị định này khi chủ trì hoặc tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN quan trọng, có ảnh hưởng ở tầm quốc gia và đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: có sáng chế, giống cây trồng được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và đã được ứng dụng, chuyển giao tạo ra sản phẩm có giá trị thực tiễn; có công trình nghiên cứu KH&CN xuất sắc, đạt giải thưởng về KH&CN hoặc đã được ứng dụng rộng rãi mang lại hiệu quả và phù hợp với nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại Việt Nam; có bằng tiến sĩ và đang giảng dạy, tham gia nghiên cứu khoa học ít nhất 03 năm tại cơ sở nghiên cứu có uy tín ở nước ngoài về lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, Nghị định số 27 còn sửa đổi, bổ sung một số quy định như: nâng lương vượt bậc đối với cá nhân có thành tích trong hoạt động KH&CN; ưu đãi cá nhân hoạt động KH&CN có chức danh giáo sư, phó giáo sư; tiêu chuẩn của nhà khoa học đầu ngành; chính sách trọng dụng nhà khoa học đầu ngành; chính sách trọng dụng nhà khoa học trẻ tài năng …

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn