Sở KH&CN Bình Phước tổ chức thành công hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

17:05,23-07-2020 | Tác giả: Hồng Vân
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Ngày 23/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Phước đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động KH&CN 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ H&CN 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự hội nghị có các đại biểu đại diện lãnh đạo các sở ngành hữu quan, như Đài Phát thanh truyền hình và báo Bình Phước, Tỉnh Đoàn, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Ban Giám hiệu Trường Đại học Lạc Hồng, Trường THPT chuyên Quang Trung, Trường THPT Đồng Xoài, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở KH&CN. Đồng chí Đặng Hà Giang - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở KH&CN, chủ trì hội nghị.


SO-KET-(2).jpg
 
Ông Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN tặng giấy khen cho các cá nhân
 
Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn song hoạt động Khoa học và Công nghệ đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm, các hoạt động của Sở cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các công việc đảm bảo đúng tiến độ và nội dung bám sát kế hoạch, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các đề tài, các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở đã nghiệm thu đều đạt kết quả. Sở đã hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh được đảm bảo và có nhiều khởi sắc, điển hình là việc Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai và phổ biến Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh Quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Số hồ sơ sáng kiến được tiếp nhận, xử lý tăng hơn 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2019, việc phổ biến các sáng kiến cấp tỉnh được thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch. Việc triển khai ISO hành chính công tại các cơ quan, đơn vị hành chính trong tỉnh đã được thực hiện. Sở đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi, áp dụng từ HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành đã triển khai đảm bảo đúng theo kế hoạch, công tác tiếp công dân có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả tiếp công dân từng bước được nâng lên, công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Hà Giang ghi nhận các kết quả Sở đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, như: Các hoạt động kiểm tra tiến độ và tổ chức các cuộc họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án năng suất chất lượng triển khai còn chậm. Kế hoạch triển khai chiến lược về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2030 gặp nhiều khó khăn trong thống nhất ý kiến đóng góp của các ngành để trình UBND Tỉnh. Hoạt động của Trung tâm KH&CN vẫn còn hạn chế nguồn thu chưa đảm bảo cho việc tự chủ kinh phí….

Để triển khai tốt các nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm ông Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN yêu cầu tập thể CBCCVC và người lao động của Sở cần phải tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Trước hết cần tập trung thực hiện ngay các công việc, nhiệm vụ đang bị chậm tiến độ so với yêu cầu;

2. Cơ cấu lại các nhiệm vụ KH&CN theo hướng phục vụ người dân, doanh nghiệp bảo đảm mục tiêu kép của tỉnh đã đề ra;

3. Tập thể Ban giám đốc, cán bộ công chức, viên chức cơ quan phải đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Trong năm 2020 cần tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các cơ chế, chính sách của ngành KH&CN góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. sáng tạo trong cách làm, cách triển khai thực hiện, gắn với thực tiễn của tỉnh;

4.Tiếp tục triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 234 ngày 9/11/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2025. Trong đó nghiên cứu hình thành trung tâm sáng kiến và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh nhằm tạo sân chơi chung, thúc đẩy sáng kiến, sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trong mọi tầng lớp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh.

5.Tập trung triển khai các nhiệm vụ: triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bình Phước, chương trình năng suất chất lượng, chương trình nông thôn miền núi các nhiệm vụ của Bộ KH&CN giao, các nhiệm vụ khác phục vụ theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.  
   
6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của sở Khoa học và Công nghệ bảo đảm theo yêu cầu Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy về việc ban hành “Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”.

7. Đẩy mạnh thông tin truyền thông về khoa học và công nghệ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh; liên kết, tôn trọng và đảm bảo vai trò phản biện của các hội chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức liên quan.

8. Chủ động, tích cực, phát huy vai trò của ngành khoa học và công nghệ  trong công tác tham mưu cấp thẩm quyền.

Dịp này, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân, Sở Khoa học và Công nghệ cũng trao tặng giấy khen cho 02 tập thể và 08 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, tổ chức Cuộc thi sáng tạo Robocon mini tỉnh Bình Phước năm 2019.
 

 
 

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn