Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

15:42,13-08-2020 | Tác giả: Nguyễn Nhi
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Ngày 17/4/2020 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.

                                                                                 

Theo Thông tư này, mức chi tối đa là 20.000.000 đồng/01 dự thảo đối với Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) không cần phải khảo sát, khảo nghiệm; mức chi tối đa là 45.000.000 đồng/01 dự thảo đối với TCVN, QCKT cần phải khảo sát, khảo nghiệm. Đối với chi lập dự án TCVN, QCKT trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức chi tối đa 1.500.000đ/01 dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chi xây dựng thuyết minh dự thảo TVCN, QCKT, tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo TVCN, QCKT; chi cho công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, xây dựng báo cáo phân tích kết quả điều tra, khảo sát, khảo nghiệm, thử nghiệm phục vụ cho việc xây dựng TVCN, QCKT: áp dụng định mức chi theo quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư còn quy định mức chi thuê chuyên gia trong nước và chi thuê chuyên gia nước ngoài. Cụ thể: chi thuê chuyên gia trong nước được áp dụng mức chi quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước. Tổng dự toán kinh phí thuê chuyên gia trong nước không vượt quá 30% tổng dự toán kinh phí của dự án xây dựng TCVN, QCKT. Đối với chi thuê chuyên gia nước ngoài, trong trường hợp phát sinh nhu cầu thuê chuyên gia nước ngoài, đơn vị căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia thực hiện thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ kết quả của việc thuê chuyên gia, tiêu chí đánh giá kết quả thuê chuyên gia. Tổng dự toán kinh phí thuê chuyên gia nước ngoài không vượt quá 50% tổng dự toán kinh phí của dự án xây dựng TCVN, QCKT.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định cụ thể các nội dung khác như: chi mua vật tư, văn phòng phẩm, nguyên, nhiên vật liệu, tiêu chuẩn, quy trình, tài liệu kỹ thuật, bí quyết công nghệ phục vụ cho việc xây dựng dự thảo TCVN, QCKT; chi tổ chức các cuộc họp Ban kỹ thuật TCVN, Ban biên soạn hoặc tổ biên soạn xây dựng TCVN; chi tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề, tham gia góp ý cho dự thảo TCVN, QCKT; chi dịch và hiệu đính từ tài liệu tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và dịch tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chi cho hoạt động khảo sát, điều tra phục vụ công tác xây dựng dự thảo TCVN, QCKT; chi mua mẫu thử nghiệm, khảo nghiệm trong nước và ngoài nước; chi nhận xét đánh giá phản biện hoặc thẩm tra hoặc thẩm định của thành viên hội đồng; chi họp hội đồng thẩm tra, thẩm định dự thảo TCVN, QCKT. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/6/2020./.

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn