Ngày 10 tháng 8 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ ...

Chi tiết >>>

Chiều ngày 19/8/2020, hội đồng KH&CN tỉnh Bình Phước do PCT.UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Chủ tịch hội đồng KH&CN tỉnh chủ trì họp xét chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu KH&CN “ Khảo sát phong phóng xạ môi trường và ...

Chi tiết >>>

Chiều ngày 18/8/2020, hội đồng KH&CN tỉnh Bình Phước do PCT.UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Chủ tịch hội đồng KH&CN tỉnh chủ trì họp xét chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu KH&CN nói trên. Dự phản biện cho buổi xét chọn ...

Chi tiết >>>

Ngày 25/12/2019 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

Chi tiết >>>

Ngày 17/4/2020 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 27/2020/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.

Chi tiết >>>

Căn cứ kết quả làm việc với Bộ Thông tin và truyền thông và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam và xét đề nghị của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bình Phước UBND tỉnh về việc ban hành văn bản triển khai thực hiện kết luận ...

Chi tiết >>>

Vừa qua, ngày 01/3/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) và ...

Chi tiết >>>

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn xã hội trong bối ...

Chi tiết >>>

Ngày 28/7/2020, tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ, Đảng bộ Sở KH&CN tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Đặng Hà Giang, Bí thư ...

Chi tiết >>>

Sáng ngày 24-7, ông Đặng Hà Giang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh đã chủ trì họp tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Âm nhạc của người S’tiêng ...

Chi tiết >>>

Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn