Thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước và căn cứ kết quả họp Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh ngày 18/7/2019, Sở KH&CN ...

Chi tiết >>>

Ngày 09/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 945/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh (đợt 1 năm 2019).

Chi tiết >>>

Ngày 29/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 218/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết >>>

Ngày 29/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết >>>

Ngày 26/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2698/QĐ-UBND về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2018 cho 18 tác giả, đồng tác giả và công nhận phạm vi ảnh hưởng trên toàn quốc đối ...

Chi tiết >>>

Ngày 18/10/2017, Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 2600/QĐ-HĐSKBP về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận 27 sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2017.

Chi tiết >>>

Ngày 16/8/2017, Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước đã có Quyết định số 2013/QĐ-HĐSKBP về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận 18 sáng kiến cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (đợt 3, năm học 2015 - 2016).

Chi tiết >>>

Ngày 30/12/2016, Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước đã có Quyết định số 1045/QĐ-HĐSKBP về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận 11 sáng kiến cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (đợt 2, năm học 2015 - 2016).

Chi tiết >>>

Ngày 23/11/2016, Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước đã có Quyết định số 1105/QĐ-HĐSKBP về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận 02 sáng kiến cấp tỉnh đợt 3 năm 2016 (bổ sung).

Chi tiết >>>

Ngày 07/11/2016, Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước đã có Quyết định số 1046/QĐ-HĐSKBP về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận 28 sáng kiến cấp tỉnh đợt 3 năm 2016.

Chi tiết >>>

12
Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn