Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ Vi, năm 2020 - 2021

16:21,19-05-2020 | Tác giả: Thanh Liêm
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Phước đã ban hành Thể lệ Hội thi lần thứ VI, năm 2020 - 2021 tại Quyết định số 336/QĐ-HTSTKT ngày 24/02/2020.


Toàn văn Thể lệ Hội thi mời xem tại đây

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn