Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Phước đã ban hành Thể lệ Hội thi lần thứ VI, năm 2020 - 2021 tại Quyết định số 336/QĐ-HTSTKT ngày 24/02/2020.

Chi tiết >>>

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-HTSTKT ngày 24/02/2020 về việc tổ chức Hội thi lần thứ VI, năm 2020-2021.

Chi tiết >>>

Ngày 24-5 vừa qua, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thị xã Bình Long lần thứ V (2018-2019) đã tổ chức đánh giá 36 giải pháp lọt vào vòng chung khảo. Ông Hà Anh Dũng - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở KH&CN dự và tham gia đánh giá ...

Chi tiết >>>

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Phước đã ban hành Thể lệ Hội thi lần thứ V, năm 2018 - 2019 tại Quyết định số 3386/QĐ-BTC ngày 27/12/2017.

Chi tiết >>>

- Sáng ngày 1/12, tại Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh đã họp đánh giá kết quả Hội thi lần thứ IV (năm 2016 - 2017). Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương - Liên hiệp ...

Chi tiết >>>

Ngày 03/11/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2830/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2016 - 2017

Chi tiết >>>

Sáng ngày 30/12, Ban tổ chức (BTC) Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ III (2014 - 2015) đã tổ chức lễ tổng kết, trao giải và phát động Hội thi lần thứ IV (2016-2017).

Chi tiết >>>

Ngày 25/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2925/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2016 - 2017

Chi tiết >>>

Kế hoạch tổ chức Lễ trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần III (2014-2015) và Lễ phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần IV (2016-2017) vừa được Ban Tổ chức Hội thi ban hành vào ngày 30/11/2015.

Chi tiết >>>

Ngày 30/11/2015, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước đã ra Quyết định số 2698/QĐ-BTC về việc công nhận mô hình, sản phẩm, giải pháp đạt giải tại Hội thi lần thứ III, năm 2014-2015.

Chi tiết >>>

12
Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn