Đó là kết quả họp Hội đồng Sáng kiến tỉnh Bình Phước diễn ra vào chiều ngày 29/4/2020. Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền Tiến sỹ Đặng Hà Giang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh chủ ...

Chi tiết >>>

Sáng ngày 24/8, tại Trường THPT Chuyên Quang Trung, Sở KH&CN tỉnh Bình Phước đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức phát động Cuộc thi Sáng tạo Robocon mini cấp tỉnh năm 2019 với chủ đề “Chinh phục quả điều vàng”.

Chi tiết >>>

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2348/UBND-KGVX ngày 13/8/2019 về điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi Sáng tạo Robocon mini tỉnh Bình Phước (gọi tắt là Cuộc ...

Chi tiết >>>

Đó là ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở KH&CN Hà Anh Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Robocon mini tỉnh Bình Phước năm 2019 tại cuộc họp với các sở, ngành liên quan diễn ra vào ngày ...

Chi tiết >>>

Sáng ngày 01/8/2019, Sở KH&CN Bình Phước đã tổ chức chấm so khảo Cuộc thi “Sáng tạo trong tầm tay” năm 2019 trong lĩnh vực Nông nghiệp vùng Đông Nam Bộ.

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước và căn cứ kết quả họp Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh ngày 18/7/2019, Sở KH&CN ...

Chi tiết >>>

Sáng ngày 18/7/2019, ông Hà Anh Dũng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng được sự ủy quyền của PCT UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh đã chủ trì cuộc họp xét công nhận ...

Chi tiết >>>

Thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về Quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND), Sở Khoa học và Công ...

Chi tiết >>>

Ngày 03/7/2019, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo Robocon mini tỉnh Bình Phước năm 2019 đã ban hành Thể lệ (Luật thi đấu) Cuộc thi tại Quyết định số 1402/QĐ-BTCROBO.

Chi tiết >>>

Ngày 03/7/2019, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo Robocon mini tỉnh Bình Phước đãn ban hành Kế hoạch số 163/KH-BTC năm 2019.

Chi tiết >>>

Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn