Từ khóa tìm kiếm :
Sắp xếp theo :
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuFile
Data pager
12
Số trang
select
872/QĐ-UBND 27-04-2012 UBND Quyết định ban hành Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011- 2015”
1217/QĐ-UBND 11-06-2014 UBND Quyết định ban hành Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa  của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2015”
01/ĐA/TU 04-07-2012 Tỉnh ủy Đề án số 01/ĐA/TU ngày 04/7/2012 về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KH&CN đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 – 2015
2313/QĐ-UBND 28-10-2014 UBND Quyết định phê duyệt Đề án Tái cơ cấu kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng của tỉnh giai đoạn 2013-2020
50/2009/QĐ-UBND 27-10-2009 UBND Quyết định ban hành “Quy định hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và đổi mới công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước”
12/2014/CT-UBND 09-05-2014 UBND Chỉ thị của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020
73/2011/QĐ-UBND 21-12-2011 UBND Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức; thu hút và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước
41/2009/QĐ-UBND 28-08-2009 UBND Ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) trong lĩnh vực KH&CN tỉnh Bình Phước giai đoạn 2009-2010 và đến năm 2015
28/2015/QĐ-UBND 01-09-2015 UBND Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Phước
08/2019/QĐ-UBND 18-01-2019 UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn