Lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước

04:15,16-11-2018 | Tác giả: Ban Biên tập

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 12 của Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3350/QĐ-UBND ngày 29/12/2016; ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2720/UBND-NC ngày 19/9/2018 về việc triển khai Kết luận thanh tra số 1873/KLTT-BTĐKT của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) được UBND tỉnh giao chủ trì soạn thảo Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước (dự kiến thay thế Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước).

Qua nghiên cứu các quy định của Trung ương và thực tiễn hoạt động sáng kiến của tỉnh Bình Phước, Sở KH&CN đã xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Quyết định nêu trên. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở KH&CN trân trọng kính mời các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh nghiên cứu và cho ý kiến đối với nội dung của Dự thảo Quyết định nêu trên, cụ thể như sau:

- Toàn văn dự thảo mời xem tại đây.

- Các Phụ lục kèm theo Dự thảo nêu trên mời xem tại đây.

- Thời hạn lấy ý kiến: trước ngày 05/12/2018.

- Các hình thức góp ý: (1) Bằng văn bản gửi về Sở KH&CN theo địa chỉ: Số 678, quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại liên hệ: 02713 870 685 (Phòng Quản lý Chuyên ngành); (2) Gửi trực tiếp vào hộp thư điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ: thongtin.skhcn@binhphuoc.gov.vn; (3) Góp ý trực tuyến tại đây.

Trân trọng.

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn