CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Nội dung lấy ý kiến Xem chi tiết
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/11/2018
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 05/12/2018
Gửi góp ý mới Xem các góp ý
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/11/2016
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 09/12/2016
Gửi góp ý mới Xem các góp ý
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/10/2015
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/10/2015
Gửi góp ý mới Xem các góp ý
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/05/2015
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/08/2015
Gửi góp ý mới Xem các góp ý
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/11/2014
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 04/12/2014
Gửi góp ý mới Xem các góp ý
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/08/2013
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/10/2013
Gửi góp ý mới Xem các góp ý
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/03/2011
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/05/2011
Gửi góp ý mới Xem các góp ý
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/09/2008
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/10/2008
Gửi góp ý mới Xem các góp ý

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn