Từ khóa tìm kiếm :
Chủ đề :

Video đang xem: Chuyên mục KH&CN trên BPTV 1 (Số 01 ngày 14/01/2019)

Nguồn: BPTV

Chuyên mục KH&CN trên BPTV 1 (Số 01 ngày 14/01/2019) Tải về
Chuyên mục KH&CN trên BPTV 1 (Số 02 ngày 28/01/2019) Tải về
Chuyên mục KH&CN trên BPTV 1 (Số 03 ngày 11/02/2019) Tải về
Chuyên mục KH&CN trên BPTV 1 (Số 05 ngày 11/03/2019) Tải về
Chuyên mục KH&CN trên BPTV 1 (Số 06 ngày 25/03/2019) Tải về
Chuyên mục KH&CN trên BPTV 1 (Ngày 08/4/2019) Tải về
Chuyên mục KH&CN phát sóng trên kênh BPTV1 ngày 13/5/2019 Tải về
Chuyên mục KH&CN phát sóng trên kênh BPTV1 ngày 27/5/2019 Tải về
Chuyên mục KH&CN phát sóng trên kênh BPTV1 ngày 10/6/2019 Tải về
Chuyên mục KH&CN phát sóng trên kênh BPTV1 ngày 24/6/2019 Tải về
Chuyên mục KH&CN phát sóng trên kênh BPTV1 ngày 22/4/2019 Tải về
Chuyên mục KH&CN phát sóng trên kênh BPTV1 ngày08/7/2019 Tải về
Chuyên mục KH&CN phát sóng trên kênh BPTV1 ngày 22/7/2019 Tải về
Chuyên mục KH&CN phát sóng trên kênh BPTV1 ngày 05/8/2019 Tải về
Chuyên mục KH&CN phát sóng trên kênh BPTV1 ngày 12/8/2019 Tải về
Chuyên mục KH&CN phát sóng trên kênh BPTV1 ngày 26/8/2019 Tải về

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn