Hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân

15:43,21-04-2020 | Tác giả: Hoàng An
Xem với cỡ chữ | Từ viết tắt

Vừa qua, Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 5360/SHTT-NĐHT thông báo về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân trong khuôn khổ chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau:


Về nối tượng được hỗ trợ:
Các cá nhân Việt Nam là chủ đơn có giải pháp kỹ thuật đáp ứng các yều cầu sau đây:
- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo hộ sáng chế;
- Có khả năng áp dụng vào thực tiễn các hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Chưa được hỗ trợ kinh phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước để đãng ký sáng chế quốc tế;
- Đã nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ trong khoảng thời gian từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/5/2020.

Về nội dung hỗ trợ:
- Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục, quy định chung và các tài liệu để nộp đơn đãng ký quốc tế đối với sáng chế;
- Hiệu chỉnh bản mô tả cho phù họp khi nộp đơn ở pha quốc tế và dịch Bản mô tả sang tiếng Anh;
- Chuẩn bị các loại tài liệu, điền thông tin tờ khai theo quy định;
- Phí đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam;
- Nộp đơn đãng ký sáng chế theo hình thức nộp đơn PCT ở pha quốc tế.

Về Kinh phí hỗ trợ:
 Hỗ trợ 70% tổng kinh phí thực hiện việc nộp đơn đăng ký sáng chế theo hình thức nộp đơn PCT ở pha quốc tế (tối đa 60 triệu đồng/giải pháp). Phần kinh phí còn lại các cá nhân tham gia chịu trách nhiệm đối ứng.

Thời gian nhận Phiếu đề xuất hỗ trợ: đến hết ngày 15/5/2020.

Để xem chi tiết văn bản, mời xem tại đây

Tin liên quan

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn