Ngày 16/9/2020, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước do bà Trần Tuyết Minh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KHCN tỉnh đã chủ trì họp tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện ...

Chi tiết >>>

Chiều ngày 18/8/2020, hội đồng KH&CN tỉnh Bình Phước do PCT.UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, Chủ tịch hội đồng KH&CN tỉnh chủ trì họp xét chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu KH&CN nói trên. Dự phản biện cho buổi xét chọn ...

Chi tiết >>>

Sáng ngày 24-7, ông Đặng Hà Giang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh đã chủ trì họp tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Âm nhạc của người S’tiêng ...

Chi tiết >>>

Vừa qua, tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh do ông Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh đã chủ trì họp tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ ...

Chi tiết >>>

Ngày 13/7/20202, TS Đặng Hà Giang, Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh (được sự ủy quyền của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN Trần Tuyết Minh) đã họp ...

Chi tiết >>>

Ngày 28-5, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Phạm Công làm trưởng đoàn đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc triển khai thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ; Nghị quyết ...

Chi tiết >>>

Chiều ngày 16/7, ông Hà Anh Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Phó Chủ tịch Hội đồng KH&CN thừa ủy quyền của bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh, chủ trì cuộc họp đánh giá ...

Chi tiết >>>

Ngày 29/5/2019, ông Hà Anh Dũng - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện đề tài “Xây dựng bộ tiêu chí, ...

Chi tiết >>>

Sáng ngày 28/5/2019, bà Huỳnh Thị Hằng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước chủ trì họp Hội đồng tư vấn xét chọn đề tài “Nghiên cứu và ứng dụng Bộ phân ...

Chi tiết >>>

Ngày 26-4-2019, Hội đồng KH&CN tỉnh Bình Phước đã tổ chức cuộc họp hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và bố ...

Chi tiết >>>

Số dữ liệu:
select

Trưởng Ban biên tập: Tiến sỹ Đặng Hà Giang - Giám đốc Sở KH&CN

Ghi rõ nguồn Sở KH&CN Bình Phước khi phát hành lại thông tin từ Website này

Địa chỉ: 678 Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thành phố Ðồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 02713.879.112- Fax: 02713.879.113

Email: tskhcn@binhphuoc.gov.vn